INCASSO PROCEDURE IN SPANJE ☼


Vaak is er sprake van aanzienlijke vertragingen bij de toepassing van EU-recht in Spanje. Daarom hebben Nederlandse exporteurs vaak het meeste baat bij het rechtstreeks benaderen van hun Spaanse wanbetalers via een Spaanse incassoprocedure, bekend als de 'monitorio'. Deze procedure biedt een eenvoudige manier om onbetaalde facturen te innen, waardoor snel een executoriale titel kan worden verkregen die direct in Spanje kan worden uitgevoerd. Omdat het een Spaanse uitspraak betreft, zijn er geen complicaties met betrekking tot erkenning of internationale executie. 

Uiteraard is deze optie niet beschikbaar wanneer partijen de Nederlandse rechter exclusief hebben aangewezen als bevoegde rechter bij geschillen. Als de Nederlandse exporteur al een vonnis heeft tegen een Spaanse klant, zal ook altijd de Spaanse rechter moeten worden ingeschakeld, omdat alleen de rechter van het land waar de uitvoering plaatsvindt, bevoegd is voor de tenuitvoerlegging van vonnissen. 

Daarom biedt COJURIDICO u de mogelijkheid om in Spanje ☼ te claimen onder een interessante voorwaarde

Als u niet betaald krijgt, wij ook niet


Voel uzelf vrij om contact met ons op te nemen voor INCASSO in Spanje ☼